สัมมนาออนไลน์

Model-Based System Engineering with MATLAB & Simulink Tools 
28 มีนาคม 2024 | 14:00 - 16:00 
ช่องทางออนไลน์ Zoom | บรรยายภาษาไทย

ร่วมเรียนรู้การพัฒนา Model-Based System ด้วยเครื่องมือ MATLAB & Simulink ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการระบบที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายยิ่งขึ้น

Overview

สัมมนานี้จะแนะนำแนวคิดของวิศวกรรมระบบเชิงแบบจำลอง (Model-Based System Engineering: MBSE) โดยใช้เครื่องมือ MATLAB และ Simulink จาก MathWorks MBSE เป็นวิธีการที่ช่วยวิศวกรจัดการความซับซ้อนของระบบตลอดทั้ง lifecycle ตั้งแต่การกำหนดข้อกำหนดไปจนถึงการใช้งานจริง

 

แนวคิดพื้นฐานของ MBSE

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้โมเดลในการจัดการระบบที่ซับซ้อนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการใช้งาน

การประยุกต์ใช้ MBSE 

การนำ MBSE ไปปรับใช้กับเวิร์คโฟลว์ที่มีอยู่เดิม ข้อดีของการใช้ MBSE ในสถานการณ์ต่างๆ

เคสตัวอย่างผู้ใช้งาน

 • ศึกษาแนวทางการสร้างโมเดลระบบใหม่ของ Gulfstream โดยใช้ System Composer

Agenda

 • Welcome & Introduction 
  • Speaker: Mr. Pongsatorn Sukhum, Managing Director, Infowave (Thailand) Co. Ltd. (on behalf of INCOSE Thailand)
 • Introduction of Ascendas Systems 
  • Speaker: Mr. Pinut Boonareeroj, Sales Manager, Ascendas Systems Co., Ltd.
 • Model-Based System Engineering with MATLAB & Simulink Tools 
  • Speaker: Mr. Supamith Sutharojana, AE Team Lead, Ascendas Systems Co., Ltd.
 • Q&A Session 
  • Moderated by: Mr. Gaurav Dubey, Consultant Application Engineer, MathWorks India & All Speakers

Speakers

[Mr. Pongsatorn Sukhum]
Managing Director Infowave (Thailand) Co. Ltd.

He is a consultant and instructor in the fields of Requirements Engineering with Use Cases, Model-Based Systems Engineering with SysML, Object-Oriented Systems with UML, Business and Decision Modeling with BPMN and DMN.
He is currently serving as the Managing Director at Infowave (Thailand) Co. Ltd. He holds a BSc in Electronics and MSc in Integrated Circuits Systems Design; and is a member of INCOSE and IET.

[Mr. Supamith Sutharojana ]
Application Engineer Team Lead Ascendas Systems Co., Ltd.

He specialized in the field of Model-based design (Simulink with Verification & Validation workflow), Data Analytics, and various areas, especially in the Automotive industry, e.g., V&V workflow, EV Autonomous Driving, and Predictive Maintenance. Before joining Ascendas Systems, he was an Engine Software Designer at a Japanese Automotive manufacturer company.

[Mr. Gaurav Dubey]
Consultant Application Engineer MathWorks India

Working with Aerospace and Automotive industry on Model-Based design and Model-Based System Engineering using MATLAB, Simulink, Automatic Code Generation, Verification & Validation for Certification workflows (DO-178C and ISO 26262).

Show All Speakers

สัมมานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

สนับสนุนโดย