VN_AI Empowerment for Autonomous Robotics with MATLAB

29 March 2024 | 15:00 - 16:00 | Via Zoom | ngôn ngữ tiếng Việt

Nội dung chính

Khám phá cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hệ thống robot tự hành, từ bài toán phát triển khả năng nhận thức (advanced perception) đến việc xác lập hướng chuyển động (motion planning). Việc triển khai trí tuệ nhân tạo sẽ trở nên dễ dàng hơn với các công cụ từ MATLAB và Simulink, qua đó giúp các kỹ sư phát triển các hệ thống robot tự hành với độ phức tạp và tính linh hoạt cao. Đồng thời, buổi webinar này sẽ giúp các bạn khám phá các kỹ thuật mới nhất liên quan đến việc phát hiện đối tượng (object detection), điều khiển chuyển động (motion control) và việc triển khai các thuật toán deep learning một cách hiệu quả. 

 

Key Takeaways

  • Thành thạo việc tích hợp AI vào các hệ thống robot bằng cách sử dụng MATLAB và Simulink. 

  • Nâng cao khả năng nhận thức và điều khiển chuyển động của robot để đạt tính tự động cao.

  • Tiết kiệm công việc, tăng hiệu suất và giảm công sức thủ công.

  • Triển khai thuật toán học sâu được tối ưu hóa một cách dễ dàng thông qua ROS Toolbox của MATLAB.

 

Register now!

Our Speaker

 

Thang Ngo

Mr.Thang Ngo

Application Engineer 

He specialized in the field of Model-based design with expertise in MATLAB/Simulink and various areas, especially in the Signal Processing industry, e.g., DSP, FPGA and Embedded Systems, and Control Systems. Before joining Ascendas Systems, he was a Signal Processing Software Engineer at Viettel Aerospace Institute.

View Upcoming Events