VN_Motor Control Webinar Series_April2024 (4)

Webinar 1: Tham số hóa và mô hình hóa động cơ PMSM

23 tháng 4 năm 2024 | 15:00 - 16:00 | Via Zoom

Tổng quan: Giới thiệu về quy trình điều khiển động cơ bao gồm thiết kế, triển khai và tích hợp.

 • Tổng quan về bài toán điều khiển động cơ
  • Thiết kế hệ thống từ mô hình hóa đến triển khai.
 • Mô hình hóa và tham số hóa hệ thống
  • Áp dụng các kỹ thuật để đọc dữ liệu chính xác từ cảm biến và ước lượng các tham số của động cơ.
 • Tối ưu hóa mô hình để đạt độ chính xác cao
  • Áp dụng phương pháp phân tích phần tử hữu hạn (FEA) để trích xuất dữ liệu cho các mô hình.

Webinar 2: Thiết kế và mô phỏng thuật toán điều khiển động cơ 

7 tháng 5 năm 2024 | 15:00 - 16:00 | Via Zoom

Tổng quan: Thiết kế và mô phỏng thuật toán điều khiển động cơ PMSM với phương pháp điều khiển giảm dòng kích từ (field-weakening control)

 • Thiết kế thuật toán điều khiển động cơ 
  • Thiết kế và triển khai thuật toán điều khiển động cơ phù hợp cho các ứng dụng điều khiển động cơ, bao gồm thiết kế bộ điều chỉnh tự động FOC để điều chỉnh tham số.
 • Mô hình hóa các bộ giải mã cảm biến hoặc bộ giám sát không cần cảm biến
  • Tích hợp các bộ giải mã cảm biến hoặc bộ giám sát không cần cảm biến để nhận phản hồi chính xác cho hệ thống điều khiển.
 • Kiểm tra thiết kế với phương pháp mô phỏng vòng lặp kín
  • Kiểm tra thuật toán điều khiển thông qua mô phỏng vòng lặp kín để đảm bảo hoạt động của hệ thống điều khiển.

Webinar 3: Kiểm tra và tích hợp hệ thống 

16 tháng 5 năm 2024 | 15:00 - 16:00 | Via Zoom

Tổng quan: Kiểm tra thuật toán điều khiển động cơ và tích hợp với hệ thống 

 • Tích hợp thuật toán điều khiển vào hệ thống  
  • Áp dụng Code Generation (fixed-point/floating-point) để tạo ra code C/C++ và thực thi trên vi xử lý.
  • Tích hợp code trực tiếp vào các thiết bị kit được hỗ trợ. 
 • Kiểm tra thuật toán điều khiển với hệ thống 
  • Hỗ trợ debug trực tiếp trên thiết bị phần cứng. 
  • Kiểm tra thuật toán điều khiển trên các nền tảng phần cứng, bao gồm phương pháp Hardware-in-the-loop (HIL) testing. 

Register now!

Our Speakers

 

Thang Ngo

Mr.Thang Ngo

Application Engineer 

He specialized in the field of Model-based design with expertise in MATLAB/Simulink and various areas, especially in the Signal Processing industry, e.g., DSP, FPGA and Embedded Systems, and Control Systems. Before joining Ascendas Systems, he was a Signal Processing Software Engineer at Viettel Aerospace Institute.

supamith

Mr.Supamith Sutharojana

Application Engineer Team Lead

He specialized in the field of Model-based design (Simulink with Verification & Validation workflow), Data Analytics, and various areas, especially in the Automotive industry, e.g., V&V workflow, EV Autonomous Driving, and Predictive Maintenance. Before joining Ascendas Systems, he was an Engine Software Designer at a Japanese Automotive manufacturer company.

View Upcoming Events