VN_Signal Processing_May2024

Webinar : Các công cụ để quan sát và phân tích tín hiệu trong miền thời gian và miền tần số

23 tháng 5 năm 2024 14:00 - 15:00 | Via Zoom

Tổng quan: Nội dung webinar phần 1 sẽ tập trung vào các kỹ thuật phân tích tín hiệu. Cụ thể hơn, webinar này sẽ trình bày về cách sử dụng các toolbox và ứng dụng của MATLAB để xác định các đặc tính của tín hiệu trong các ứng dụng khác nhau như các hệ thống vô tuyến, radar, audio và thiết bị y tế. 

Những nội dung nổi bật

 • Các tính năng của ứng dụng Signal Analyzer.

 • Hướng tiếp cận low-code với các ứng dụng GUI của MATLAB.

 • Mô phỏng và quan sát tín hiệu với các loại scope.

 • Các công cụ biểu diễn trực quan tín hiệu kết hợp giữa miền tần số và thời gian.

 • Giới thiệu một số công cụ mới trong các bản cập nhật gần đây.

Webinar : Thiết kế bộ lọc và các thuật toán DSP với Matlab và Simulink

30 tháng 5 năm 2024 | 14:00 - 15:00 | Via Zoom

Tổng quan: Nội dung webinar phần 2 sẽ tập trung vào cách sử dụng các bộ lọc và khối DSP đã được tích hợp sẵn trong thư viện MATLAB và Simulink để phát triển các thuật toán xử lý tín hiệu. Ngoài ra, webinar này sẽ trình bày về cách sử dụng code generation để triển khai thiết kế Simulink trên các thiết bị phần cứng.

Những nội dung nổi bật

 • Sử dụng các ứng dụng của MATLAB như Signal Analyzer, Filter Designer để thiết kế và phát triển các bộ lọc một cách trực quan. 

 • Sử dụng Simulink với các tài nguyên toolbox để thiết kế và mô phỏng model hiệu quả. 

 • Tạo ra code C/C++ trực tiếp từ Simulink model để triển khai trên các thiết bị phần cứng. 


Webinar : Thiết kế và triển khai các thuật toán xử lý tín hiệu trên FPGA/ASIC với MATLAB và Simulink

6 tháng 6 năm 2024 | 14:00 - 15:00 | Via Zoom

Tổng quan: Nội dung webinar phần 3 sẽ tập trung vào triển khai Model-based Design trong việc phát triển các hệ thống và triển khai trên FPGA/ASIC. Cụ thể, buổi webinar sẽ trình bày các bước để áp dụng HDL Coder kết hợp với các cấu trúc phần cứng thích hợp để tạo ra code Verilog và VHDL cho các phần cứng FPGA và ASIC. 

Những nội dung nổi bật

 • Sử dụng Simulink và Model Based Design để phát triển model. 

 • Chuyển đổi các giá trị floating-point sang fixed-point. 

 • Tích hợp code MATLAB vào HDL workflow sử dụng Simulink.

 • Sử dụng HDL Coder và HDL Verifier để triển khai hệ thống trên FPGA/ASIC.

Register now!

Our Speakers

 

Thang Ngo

Mr.Thang Ngo

Application Engineer 

He specialized in the field of Model-based design with expertise in MATLAB/Simulink and various areas, especially in the Signal Processing industry, e.g., DSP, FPGA and Embedded Systems, and Control Systems. Before joining Ascendas Systems, he was a Signal Processing Software Engineer at Viettel Aerospace Institute.

marta-1

Dr.Marta Tjoa

Trainer and Senior Training Consultant

She is a Trainer and Senior Training Consultant at TechSource Systems Pte Ltd. She has more than 25 years of experience in using MATLAB and Simulink and she has conducted numerous basic and advanced courses in MATLAB and Simulink to the industries in ASEAN countries. She has helped engineers, data scientists, and financial professionals, with little or no programming background to jumpstart MATLAB and Simulink in the shortest time. She helped them in doing some of their tasks on data modeling, data science analysis, system dynamic modeling, optimization and machine learning and deep learning for image processing application. She delivered courses to implement Digital Signal Processing and Image Processing applications on AMD FPGAs and SoCs using Simulink.

View Upcoming Events